Fotowoltaika z magazynem energii. Czy to się opłaca?

Sama fotowoltaika to dopiero początek przygody z produkcją energii oraz gospodarowaniem jej na własny użytek. Coraz głośniej mówi się dzisiaj o magazynach energii, które świetnie uzupełniają instalację, zwiększając korzyści finansowe z inwestycji w długim okresie czasu. 

Dlaczego warto zainwestować w magazyn energii?

To prawda, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii podnosi jej koszt, jednak niesie ze sobą również szereg korzyści, które różnią się w zależności od zapotrzebowania domu na energię elektryczną. O jakich korzyściach mowa?

Podstawową zaletą połączenia fotowlotaiki z magazynem energii jest możliwość świadomego i aktywnego zarządzania produkowaną przez instalację energią. Zamiast oddawać nadmiar wyprodukowanej energii do sieci, można gromadzić ją w domowym magazynie i wykorzystać w momencie, gdy poziom produkcji będzie mniejszy lub całkowicie ustanie.

Własny magazyn energii zwiększa również bezpieczeństwo w razie awarii prądu z sieci lub wyłączeń. Jak wiadomo, przerwy w dostawie prądu występują z różnych powodów, z różną częstotliwością i często uzależnione są od lokalizacji. Niektóre regiony doświadczają problemów z transmisją w sieci, zjawiska pogodowe mogą powodować przerwy w dostawie energii, a niektóre regiony, mają zaplanowane przerwy w dostawie energii w okresach wysokiego zapotrzebowania na energię.

Równie ważną korzyścią wynikającą z posiadania własnego magazynu energii są oczywiście znaczne oszczędności. Prosument posiadający magazyn nie ma potrzeby dokupywania prądu, którego w przypadku samej fotowoltaiki zabraknąć może w okresie mniej nasłonecznionym, czyli głównie jesienno-zimowym. Krótko mówiąc, magazyn energii to świetna inwestycja, która przez długi czas będzie generowała znaczne zyski i jednocześnie zapewni stabilne warunki korzystania z prywatnych elektrowni. 

Na ile wystarczy magazyn energii?

Konsumenci, odnośnie magazynów energii często zadają pytania : ile baterii należy zainstalować i jak długo ma zapewniać zasilanie gwarantowane?

Doradcy SunSol dają wybór między całościowym zabezpieczeniem budynku, co często wymaga instalacji wielu baterii lub częściowym zasilaniem, który pozwala właścicielowi domu wybrać określone obwody, które są powiązane z żądanymi urządzeniami lub gniazdkami. Wybierając konkretne obwody, właściciele domów często wybierają lodówkę, mechanizm otwierania drzwi garażowych, domowe biuro lub urządzenia kuchenne.

Aby zrozumieć potrzeby energetyczne domu i ocenić, co jest najważniejsze dla stworzenia systemu zasilania gwarantowanego, właściciele domów mogą skorzystać z usług doświadczonych doradców SunSol, którzy na podstawie rozmowy i audytu zaproponują rozwiązania dedykowane ich potrzebom.

Jakie są marki magazynów energii?

W przypadku magazynów energii, do najpopularniejszych marek zaliczamy przede wszystkim Pylontech, TurboEnergy, BYD, LG Chem oraz BMZ. 

Standardowa pojemność pojedynczej baterii mieści się w przedziale od 3 do nawet 10 kWh. Niewiele konsumentów jest jednak świadomych, że większość z tych magazynów można ze sobą łączyć, dostosowując pojemność całkowitą do indywidualnych potrzeb jej użytkowników.

Przekładając to na domowe urządzenia -13,5 kWh odpowiada pracy pompy ciepła o mocy 3500 W przez niecałe cztery godziny, lodówki o mocy 200 W przez 67,5 godziny lub pięciu żarówek 20 W przez 135 godzin.

Zaawansowane rozwiązania od Victron Energy.

Użytkownicy oczekujący najbardziej zaawansowanych i sprawnych rozwiązań mogą bez wahania zaufać marce Victron Energy. To firma pochodząca z Holandii, która specjalizuje się w projektowaniu oraz wytwarzaniu produktów do systemów bateryjnych

Victron zajmuje się wytwarzaniem zaawansowanych i inteligentnych systemów zarówno zasilania gwarantowanego (back up), pełnego uniezależnienia od sieci (off grid), a także zwiększenia auto konsumpcji. Wbudowane sterowniki pozwalają na połączenie instalacji fotowoltaicznej z urządzeniami smart home, pompami ciepła, a także zasilaczami awaryjnymi tzw. UPS.

Posiadacze pomp ciepła mogą zyskać szczególnie dużo, ponieważ nie posiadając systemu bateryjnego narażają się na zanik ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku, w przypadku chociażby chwilowego braku prądu. System bateryjny pozwala na utrzymanie tych funkcji i przeczekanie do momentu wznowienia zasilania.

Co ważne, jeśli świeci słońce, podłączona do baterii fotowoltaika  w dalszym ciągu będzie wytwarzała i magazynowała energię elektryczną. Ze względów bezpieczeństwa natomiast falowniki bez podłączonej baterii muszą się wyłączyć podczas zaniku zasilania z sieci.

Istotną korzyścią z posiadania systemu bateryjnego jest też możliwość sprzedaży wyprodukowanych nadwyżek energii eklektycznej. W ramach obecnego systemu rozliczeń net billingu w 2024 roku zostanie uruchomione rozliczanie godzinowe, które sprawi , że instalacja będzie w stanie w ciągu dnia wyprodukować tani prąd i sprzedać go do sieci w nocy po wielokrotnie wyższych stawkach.

Rozważając zakup systemu bateryjnego wraz instalacją fotowoltaiczną należy również wziąć pod uwagę wszystkie programy dotacji. Aktualnie konsumenci mogą otrzymać wsparcie finansowe dzięki programowi Mój Prąd – do 5 tysięcy na zakup fotowoltaiki oraz 7,5 tysiąca na magazyn energii.

Dodatkowo mogą skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, pozwalającej na odliczenie od podatku dochodowego kosztów poniesionych na inwestycję w fotowoltaikę, a także w zakup magazynu energii. 

Jesteś zainteresowany własnym magazynem energii? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi, którzy zaproponują rozwiązania dopasowane do Twoich idywidualnych potrzeb.

Fotowoltaika off grid w domu. Kiedy się opłaca i jak działa?

Fotowoltaika off grid to rodzaj instalacji PV, która nie wymaga podłączenia do sieci elektroenergetycznej – jest niezależna i samowystarczalna. Jednak nie sprawdzi się w przypadku każdego budynku. Kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Czym jest instalacja fotowoltaiczna off grid?

Off grid, czyli instalacja poza siecią. Taka konstrukcja nie wymaga podłączenia do ogólnej sieci energetycznej. 

W przypadku off grid prąd wyprodukowany przez panele PV, który nie zostanie wykorzystany na bieżące potrzeby, trafia bezpośrednio do modułów baterii akumulatorowych. Natomiast, gdy panele produkują mniej energii, prosument może je rozładować po zachodzie słońca, czy przy złej pogodzie. 

Jak działa instalacja off grid? 

Sposób działania systemu produkcji prądu poza siecią elektroenergetyczną można wyjaśnić w kilku punktach.

Off Grid4 1
  1. Światło słoneczne pada na panele fotowoltaiczne.
  2. Panele produkują prąd stały ze słońca.
  3. Prąd wyprodukowany przez panele PV trafia to inwertera (falownika).
  4. Falownik przekształca prąd stały na przemienny i rozsyła go do odpowiednich urządzeń za pomocą menadżera urządzeń.

W tym miejscu należy podkreślić, że system off grid nie wyprodukuje więcej nadwyżek prądu, niż jest w stanie zmagazynować w magazynach energii. Spoglądając na statystyki, przy codziennym, standardowym użytkowaniu wykorzystuje się zaledwie ok. 20-30% prądu powstałego w wyniku produkcji przez panele PV. Reszta to nadwyżka, która w przypadku instalacji off grid trafia do magazynów energii.

W sytuacji, gdy urządzenie zarządzające przesyłem energii zauważy, że magazyny są w pełni naładowane, a do gniazdek elektrycznych nie został podłączony żaden sprzęt, fotowoltaika off grid automatycznie wstrzymuje produkcję prądu. Dzięki temu, prosumenci nie muszą się obawiać, że instalacja wyprodukuje nadwyżkę, której nie będzie w stanie zmagazynować.

Niezbędne komponenty instalacji off grid 

Każda instalacja off grid musi być wyposażona w odpowiedni magazyn energii. To element, bez którego niemożliwa jest praca systemu poza siecią. Pozwala on na magazynowanie energii po to, by móc ją wykorzystać w momencie, gdy panele PV nie są w stanie produkować. 

To prawda, że konieczność posiadania magazynu energii przy instalacji off grid, powoduje zwiększenie kosztu takiej fotowoltaiki. Jednak należy wziąć pod uwagę, że inwestycja zwróci się już po kilku latach, ponieważ właściciel domu z instalacją off grid nie będzie obciążony rachunkami za prąd.

Kolejnym niezbędnym komponentem fotowoltaiki off grid jest inwerter.

Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje inwerterów, czyli falowników:

  • wyspowy – wykorzystywany przy instalacjach off grid
  • sieciowy  – instalowany, gdy fotowoltaika jest połączona z siecią elektroenergetyczną

Falownik wyspowy, charakterystyczny jest dla instalacji off grid,  to urządzenie, które zamienia prąd stały wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny, czyli, taki, który płynie w naszych gniazdkach. Jego funkcją jest też ładowanie magazynów energii, które są koniecznie w przypadku instalacji off grid.

Podczas tworzenia projektu instalacji fotowoltaicznej działającej poza siecią, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

  • sumaryczną moc urządzeń elektrycznych, których będziemy używać,
  • czas pracy tych urządzeń

Na podstawie powyższych danych projektanci instalacji są w stanie dobrać liczbę oraz pojemność magazynów energii, technologię, a także odpowiednią moc inwertera.

W przypadku off grid zarówno moc instalacji fotowoltaicznej, jak i inwertera wyspowego powinny zostać dobrane tak, aby jak najwięcej energii zostało zużyte na potrzeby bieżące.

Kiedy off grid to dobre rozwiązanie? 

Instalacja off grid sprawdzi się świetnie, w sytuacji, gdy działka, na której znajduje się dom nie jest uzbrojona, czyli nie są do niej doprowadzone przewody z najbliższej elektrowni.

Tego typu rozwiązanie, znajdzie zastosowanie również w miejscach, gdzie występują częste przerwy w dostawie prądu. Taka instalacja jest w stanie uniezależnić właścicieli od awaryjnej sieci i nie narazi ich na brak niezbędnego do właściwego funkcjonowania prądu.

Co ciekawe, na fotowoltaikę działająca poza siecią decydują się też posiadacze łodzi i kamperów. Ta opcja podczas podróży, czy długich rejsów, bez problemu pozwali korzystać z urządzeń zasilanych energią elektryczną. 

Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowe działanie instalacji off grid jest uzależnione od wielu czynników, takich jak nasłonecznienie, czy poziom eksploatacji systemu. Oznacza to, że w sezonie letnim, kiedy dni są długie i jest mało pochmurnych godzin, instalacja off grid jest w stanie wyprodukować sporo energii. Z tego względu w naszym klimacie nieco gorzej sytuacja wygląda zimą. Wtedy eksploatacja energii może być wyższa niż wyprodukowana przez panele PV będące częścią instalacją off grid.

Instalacja fotowoltaiczna off grid – podsumowanie

Faktem jest, że klimat umiarkowany, w którym znajduje się Polska charakteryzuje się zdecydowanie mniejszym nasłonecznieniem zimą, niż w okresie wiosenno-letnim. Z tego względu, istnieje duże ryzyko, że instalacja off grid nie wyprodukuje wystarczającej ilości prądu w sezonie jesienno-zimowym, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budynku.

W naszym klimacie, aby mieć pewność produkcji prądu przez cały rok, bez możliwości podłączenia do sieci, można zainwestować w inne sposoby produkcji prądu z odnawialnych źródeł, np. za pomocą przydomowej elektrowni wiatrowej. Wiąże się to jednak z dużo wyższym kosztem takiej instalacji, a co za tym idzie – dłuższym czasem zwrotu inwestycji.

Podsumowując, system fotowoltaiczny bez podłączenia do sieci, czyli off grid, najlepiej sprawdzi się w domkach sezonowych, w których nie będziemy mieszkać na stałe, a w szczególności zimą. 

Jeśli chcesz, żeby Twoja instalacja fotowoltaiczna off grid działała poprawnie i była odpowiednio zoptymalizowana, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami z SunSol. Przygotujemy spersonalizowaną ofertę na miarę twoich potrzeb. 

Dofinansowanie do magazynu energii. Program Mój Prąd 2022

Program Mój Prąd 4.0 przewiduje dofinansowanie do magazynu energii. Nabór wniosków ruszy pod koniec pierwszego kwartału 2022 r. Dodatkowa dotacja do magazynu energii jest odpowiedzią na wprowadzenie nowych zasad rozliczania fotowoltaiki, czyli net billingu.

Program Mój Prąd 2022 to rządowe dotacje do przydomowych instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Do czego służy magazyn energii w instalacji fotowoltaicznej?

Magazyn energii w instalacji fotowoltaicznej sprawi, że na bieżąco zużyjemy więcej własnego prądu. Odbędzie to się bez konieczności wysyłania całej nadwyżki do sieci elektroenergetycznej. Zwiększenie autokonsumpcji prądu ma wpływ na odciążenie sieci. Ponadto zapewnia zapas energii na czas, gdy fotowoltaika nie produkuje prądu, np. wieczorem. Po rozpoczęciu obowiązywania nowych zasad rozliczania fotowoltaiki (net billing) dzięki magazynowi energii mniej prądu będziemy musieli kupować z elektrowni.

Magazyn energii stanowi formę zabezpieczenia przed nagłymi włączeniami prądu, np. awarii spowodowanej wichurą. Przy odpowiednio dobranej instalacji fotowoltaicznej i dzięki magazynowi energii zapewnimy stałe zasilanie w gniazdkach elektrycznych. O awarii prądu dowiemy się co najwyżej od sąsiadów.

Net billing, a dofinansowanie do magazynu energii

Od 1 kwietnia 2022 r. w Polsce zmieni się sposób rozliczania nadwyżek prądu wyprodukowanych przez instalację fotowoltaiczną. Dotychczasowy system opustów (net metering) zostanie zastąpiony gotówkowym systemem (net billingiem). Do tej pory każdą nadwyżkę wysyłaliśmy do sieci, skąd mogliśmy ją odebrać w przypadku takiej potrzeby, ale już w mniejszej ilości w proporcji 1 do 0,8 lub 1 do 0,7, w zależności od wielkości posiadanej instalacji PV.

Od kwietnia nie będzie można już magazynować nadprodukcji prądu w sieci. Za to nadwyżki będziemy sprzedawać do elektrowni po cenie rynkowej. Tym samym, gdy zdarzy się zapotrzebowanie na prąd (np. wieczorem), energię będziemy kupować z zakładu energetycznego. W świetle nowych zasad rozliczania się z elektrownią posiadanie magazynu energii zwiększy autokonsumpcję prądu z fotowoltaiki i zredukuje do minimum konieczność kupowania energii z sieci. Wprowadzenie nowych przepisów da też możliwość zarabiania na nadwyżkach prądu.

Każdy, kto rozważa kupno instalacji fotowoltaicznej i chce zostać przy startych zasadach (net meteringu), musi się spieszyć. Wniosek o przyłączenie instalacji do sieci trzeba złożyć przed 1 kwietnia 2022 r. Wtedy otrzymamy 15-letnią gwarancję rozliczania się na zasadach opustów.

Ile wyniesie dofinansowanie do magazynu energii w programie Mój Prąd 4.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie podało jeszcze konkretnej informacji o wysokości dopłaty do magazynu energii. Wiadomo jednak, że dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej będzie się równać 3 tysiące złotych. To dokładnie tyle samo, co w poprzedniej edycji programu. Nowością jest to, że przy kupnie magazynu energii kwota dofinansowania się zwiększy. Większą kwotę dofinansowania otrzymają też ci wnioskodawcy, którzy rozbudują instalację fotowoltaiczną o np. ładowarki do samochodów czy system do zarządzania energią.

Alokacja w czwartej edycji programu Mój Prąd ma wynieść ok. 1 mld zł, czyli dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Najprawdopodobniej wnioski będzie można składać dopiero około daty 1 kwietnia 2022 r. To znaczy, że po wejściu w życie nowych zasad dla prosumentów.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do magazynu energii?

W Polsce mamy już 800 tysięcy instalacji fotowoltaicznych i ta liczbie z miesiąca na miesiąc rośnie. Konieczna była więc regulacja, która odciąży elektrownie nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Zmiany dla prosumentów uregulowała dyrektywa Komisji Europejskiej. Według niej do 2024 roku państwa członkowskie UE muszą wprowadzić zmiany w rozliczaniu się z nadwyżek z zatrzymaniem możliwości magazynowania prądu w sieci. Stąd też odpowiedź w postaci programu Mój Prąd 4.0, który dofinansuje możliwość przechowywania chociaż części nadwyżek we własnym domowym magazynie energii.  

Mimo że resort klimatu ogłasza, iż alokacja w Programie Mój Prąd 4.0 może wynosić nawet 1 mld zł, to nie warto czekać ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do ostatniej chwili. W tego typu programach zazwyczaj kluczowe znaczenie w przyznaniu dotacji ma kolejność złożonych wniosków.

Wnioski w ramach programu będzie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub za pośrednictwem wojewódzkich oddziałów (WFOŚiGW). Złożenie wniosku o dofinansowanie będzie odbywać się w formie elektronicznej.

Jak dobrać magazyn energii?

Aby mieć pewność, że Twoja instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii działa tak, jak tego chcesz, warto jej projektowania i instalowanie zostawić profesjonalnym firmom. W SunSol zajmiemy się Twoją instalacją kompleksowo. Najpierw przeprowadzimy niezobowiązujący audyt i wycenimy inwestycję. Otrzymasz od nas kilka wariantów swojej instalacji. Dowiesz się też, po ilu latach Twoja fotowoltaika z magazynem energii zwróci Ci się w postaci m.in. rachunków za prąd. Umów się z naszym doradcą na bezpłatny audyt i przekonaj się, jakie korzyści płyną z posiadania własnej fotowoltaiki.