Zmiana przepisów dotycząca przyłączenia magazynu energii do fotowoltaiki 

3d Illustration With The Heating System

W projekcie ustawy Prawo Energetyczne, o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące fotowoltaiki współpracującej z magazynem energii. Czego dokładnie dotyczą?

Nowe zapisy dotyczące prosumenckich magazynów energii

Dotychczas, przyłączenie magazynu energii elektrycznej do mikroinstalacji fotowoltaicznej było traktowane przez operatorów dystrybuujących energię,  jako podniesienie całkowitej mocy takiej instalacji. To, w niektórych przypadkach, jednoznacznie wiązało się z tym, że dla danego prosumenta korzystającego z systemu net metering,  zmieniano współczynniki rozliczenia z 0,8 na 0,7, po przekroczeniu 10kW, co powołało poniesienie przez niego straty finansowej.

Z tego względu, Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w art. 7 ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którą do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie będzie się wliczać mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:

  • moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji,
  • łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna tej mikroinstalacji.

Co nowe zmiany oznaczają dla prosumentów rozliczających się w net meteringu?

Aktualnie, większość domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce ma moc zbliżoną do mocy umownej. To oznacza, że wprowadzone zmiany w ustawie Prawo Energetyczne będą dotyczyć znacznej części posiadaczy fotowltaiki w naszym kraju.

Nowelizacja ustawy przede wszystkim, pozwoli prosumentom rozbudować swoją instalację o magazyn energii bez potrzeby zgłaszania zmiany mocy umownej i przechodzenia na niższy współczynnik rozliczenia z 0,8 na 0,7, który związany jest z przekroczeniem mocy 10 kW.  

 

Na jakiej zasadzie odbywać się będzie przyłączenie magazynu energii?

Dzięki wprowadzeniu najnowszych rozwiązań do projektu ustawy, przyłączenie w przypadku mikroinstalacji obejmującej magazyn energii o mocy zainstalowanej nie większej niż w wydanych warunkach przyłączenia, będzie bardzo proste. Odbywać się będzie jedynie na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, co oszczędzi prosumentom wielu zbędnych formalności.

Zmiany w ustawie – czy to dobra decyzja Rządu?

Na pytanie, czy Rząd podjął słuszne działania, wprowadzając zmiany w ustawie Prawo energetyczne, odpowiadamy zdecydowane TAK. Dzięki nowelizacji przepisów rynek rozbudowy instalacji fotowoltaicznych o magazyny energii został realnie odblokowany.

Wielu prosumentów z obawy przed przekroczeniem progu 10kW w skutek rozbudowy instalacji, nie podejmowało się tego kroku. Mieli świadomość, że zyski z tej inwestycji nie będą w pełni zadowalające.

Od teraz natomiast, właściciele instalacji PV, których moc nie przekracza 10kW, śmiało mogą podjąć decyzję o przyłączeniu magazynu energii, ponieważ nie „wypadną” już z korzystniejszego współczynnika rozliczeń, a zarówno fotowoltaika jak i magazyn energii będą wspólnie generować maksymalne zyski.

Myślisz o rozbudowie Twojej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami z SunSol, którzy przygotują dla Ciebie spersonalizowaną ofertę na miarę Twoich potrzeb.