Magazyn energii dla firm. Dlaczego warto zainwestować w magazyny energii?

Magazyn energii dla firm. Dlaczego warto inwestować w magazyn energii?

Podczas zapisywania ważnych plików nagle czarny monitor. Awaria prądu. Zazwyczaj przerwy w dostawie energii trwają krótko, ale zdarzają się też dłuższe usterki i co wtedy? Wstrzymanie pracy firmy może sporo kosztować. Mowa tu nie tylko o stresie, czasie, ale też o utracie dochodów. Większość firm, głównie tych z branży IT, inwestuje w UPSy, czyli awaryjne zasilacze, ale są to rozwiązania na dużo mniejszą skalę, które sprawdzają się tylko w krótkich przerwach dostawy energii. Czy więc inwestycja w magazyn energii pomoże zapobiec wstrzymaniu pracy na czas braku energii elektrycznej i jeszcze na tym sporo zaoszczędzić?


Coraz więcej firm inwestuje w panele fotowoltaiczne, by zaoszczędzić na prądzie, ale nieopłacalne jest sprzedawanie nadwyżki wyprodukowanego prądu do dostawców energii. Dlatego też doskonałym rozwiązaniem jest jednorazowe zainwestowanie w magazyny energii dla firmy.

Czym jest magazyn energii?

Magazyn energii to krótko mówiąc zbiornik, w którym jest gromadzona i przechowywana energia elektryczna. Magazyny energii mają różne parametry i wielkości. Ich dobór warto pozostawić specjalistom z firmy handlującej bankami energii. Przygotują oni ofertę w oparciu o zapotrzebowanie przedsiębiorstwa, powierzchnię, liczbę pracowników, liczbę stanowisk komputerowych itp.
Magazyny energii w przeciwieństwie do agregatów prądotwórczych są ciche, nie zajmują dużo miejsca i mają estetyczny wygląd. Potrafią też jednorazowo zgromadzić więcej energii niż podstawowej klasy UPSy.

Magazyn energii – własny prąd na wyciągnięcie ręki

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w magazyn energii łącznie z panelami fotowoltaicznymi. Nie musimy wtedy martwić się tym, że stracimy na odsprzedawaniu nadwyżki wyprodukowanej energii do dostawcy prądu (zawsze taka nadwyżka powstaje – to nawet 70 proc. całej energii wyprodukowanej przez PV), by potem ją ponownie odkupić. Tracimy na tym nawet 1/3 energii.

Dzięki magazynowi energii będziemy mogli zmagazynować nadwyżkę prądu. Dobrze dobrany bank prądu pozwoli na normalne działanie firmy nawet przy wielogodzinnych awariach.
Nasuwa się pytanie o to, dlaczego mam się przejmować przerwami w dostawie prądu, skoro mam swoją produkcję energii? Odpowiedź jest prosta, większość instalacji PV wymaga podłączenia do sieci. Podczas awarii prądu instalacja PV awaryjnie się wyłącza, by nie porazić prądem osób zajmujących się naprawą awarii.
Oczywiście są dostępne instalacje niewymagające podłączenia do sieci elektrycznej. System off-grid wymaga jednak większej liczby paneli fotowoltaicznych i jest dość kosztowny. Przy sieci zamkniętej nie możemy też odsprzedać wyprodukowanej energii. Przy wyborze sieci off-grid posiadanie banku energii jest wręcz niezbędne.

Co jeśli firma nie ma paneli fotowoltaicznych?

Inwestowanie w magazyn energii to też dobry sposób na oszczędności. Możemy gromadzić prąd, by wykorzystać go za dnia pracy firmy lub podczas ewentualnej awarii. Oszczędności generować będzie wybranie odpowiedniej taryfy od dostawcy prądu. Na rynku dostępna jest opcja kupienia taryfy dwustrefowej (G-12). Obowiązują w niej strefy droższej i tańszej ceny. Strefa z niższą ceną zazwyczaj obowiązuje przez 10 godzin w nocy. W takim razie uzupełnienie banku energii może odbywać się w nocy, podczas trwania strefy z niższą stawką, a podczas dnia całość lub większość energii elektrycznej przedsiębiorstwo może pobierać właśnie z posiadanego magazynu. Przy wyborze takiego rozwiązania dla firmy rachunki za prąd pozytywnie nas zaskoczą.

Podsumowując, kiedy chcemy zabezpieczyć się przed wstrzymaniem pracy firmy podczas awarii prądu, a do tego zmniejszyć do minimum produkcję nadwyżek prądu przez PV, warto zainwestować w bank energii. To też dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy chcą zacząć oszczędzać i poważnie myślą o ochronie środowiska.

Dlaczego magazyny energii cieszą się coraz większą popularnością?

Rynek magazynów energii rozwija się obecnie coraz dynamiczniej. Obecnie jednym z największych potentatów w Europie, jeżeli chodzi o urządzenia do przechowywania energii, są Niemcy. Zajmują aż 2/3 europejskiego rynku domowych magazynów energii. Wynika to m.in. z atrakcyjnego systemu dopłat w ich kraju.

Ponadto nasi zachodni sąsiedzi, którzy są daleko przed nami w energetyce odnawialnej, gdzie intensywny rozwój energetyki odnawialnej trwa od kilku lat, obecnie chętnie inwestują w systemy magazynów energii we własnych domach. Nasuwa się zatem pytanie, czy niedługo w Polsce magazyny energii również zyskają na popularności?

Do czego służą magazyny energii?

Zadaniem magazynu energii jest gromadzenie nadwyżek energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł oraz oddawanie ich, kiedy są potrzebne, czyli w okresach niedoboru.

Jednym z największych wyzwań sieci energetycznej, pracującej w systemie prosumenckim, jest niedopasowanie do zużycia energii. Polega to na tym, iż gospodarstwa domowe, będące producentami energii (prosumentami), oddają ją bezpośrednio do sieci, i w szczytowym momencie produkcji powodują ogromne obciążenia sieci. Przy dużej liczbie rozproszonych producentów OZE sieć podlega stałym przeciążeniom i cały układ może stać się niewydolny. Pojawia się wtedy sytuacja, że mamy duże nadwyżki energii, ale nie możemy jej ani odebrać, ani przesłać dalej.  

W Polsce udział instalacji OZE w produkcji energii stanowi kilkanaście procent, dla porównania, w Niemczech aż 50% produkowanej energii pochodzi ze źródeł OZE. Z tego powodu u naszych sąsiadów, problem z niedrożnym systemem przesyłu i odbioru zielonej energii pojawił się już kilka lat temu.

Zarówno duże, jak i przydomowe magazyny energii, mają za zadanie buforowanie wyprodukowanej zielonej energii i wysyłanie jej do sieci w okresie niedoboru lub braku, co znacznie odciąża cały system i pozwala mu stabilnie pracować.

Z tego względu magazyny energii stają się dziś koniecznością.

Zalety domowych magazynów energii

Do głównych zalet domowych magazynów energii możemy zaliczyć:

  • Przechowywanie energii na własny użytek

Domowy magazyn energii pozwala na większą niezależność energetyczną. Jak wynika z obserwacji, najwięcej z energii elektrycznej korzystamy wieczorem i nad ranem. W ciągu dnia pobór energii jest na ogół najmniejszy. Panele fotowoltaiczne natomiast produkują energię w dzień, a jej niewykorzystane nadwyżki są bezpośrednio magazynowane w buforze energetycznym (domowym magazynie). Następnie zmagazynowana energia jest oddawana w porze wzmożonego poboru energii, czyli wieczorem, w nocy, i o poranku.

  •   Stabilność energetyczna

Atutem posiadania domowego magazynu energii jest uniezależnienie się od nagłych wzrostów i spadków obciążenia w sieci energetycznej, które są dość powszechnym zjawiskiem. Ponadto w razie awarii mamy własne zasilanie energetyczne. Ten fakt jest szczególnie ważny dla zakładów produkcyjnych, gdzie przestoje wynikające z braku zasilania w prąd bardzo dużo kosztują firmę.

  • Zyski finansowe

Mając własne nadwyżki energii, możemy je przechowywać i wykorzystać w okresach niedoboru energii, a tym samym uniezależnić się od operatora energetycznego. Nadprodukcja energii i jej magazynowanie staje się opłacalne, ze względu na jej dalszą odsprzedaż, chociaż w naszym kraju, taka opcja jeszcze nie jest praktykowana. Niemniej jednak, w przyszłości, kiedy rozproszony rynek energii się rozwinie, będzie można sprzedać część wytworzonej energii np. sąsiadowi. Obecnie w Niemczech powstają wirtualne banki energii, które umożliwiają tzw. indywidualny handel energią elektryczną pomiędzy użytkownikami. O tym w dalszej części artykułu.

  • Wsparcie ochrony środowiska

Gdy tworzymy cały system produkcji i przepływu energii odnawialnej w naszym domu, to jednocześnie przyczyniamy się do zmniejszenia udziału konwencjonalnych źródeł energii, a tym samym emisji CO2. Ten aspekt jest szczególnie ważny dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Wirtualne magazyny energii

Wirtualne magazyny energii zdobywają coraz większą popularność w niemieckich gospodarstwach domowych, a to za sprawą firmy Sonnen. Jest to niemiecki producent akumulatorów i baterii m.in. dla fotowoltaiki, autor systemu sterowania i  zarządzania energią w domu, pozwalającym na tworzenie tzw. wirtualnego banku energii. W sierpniu 2019 roku w samych Niemczech Sonnen zainstalował tę technologię w 40 tys. gospodarstw domowych, z łączną pojemnością akumulatorów 400 MWh.

Sama metoda zarządzania i magazynowania przez wirtualny bank energii jest dość prosta. Polega ona na wymianie energii między gospodarstwami domowymi, co pozwala na koordynowanie i zbilansowanie potrzeb zużycia energii. Klienci (gospodarstwa domowe) mogą wymieniać się wirtualnie energią, której mają nadwyżki i w danym momencie nie potrzebują jej w swoim domu.

Wyprodukowane nadwyżki więc nie płyną anonimowo do sieci elektroenergetycznej, ale do tzw. wirtualnego banku energii lub wirtualnej puli energii słonecznej. Wszyscy członkowie społeczności mają założone wirtualne konta i oddają wyprodukowaną energię pod swoim loginem, również w okresie niedoboru pobierają tę energię z tego wirtualnego magazynu. Idea całego systemu zakłada możliwość bezpośredniego i łatwego dzielenia się energią  między użytkownikami.